Rowerem z Piaseczna do Chylic

Wnioskujemy o przebudowę części trasy z Piaseczna do Chylic w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Wraz z rodzicami dzieci i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Chylicach oraz mieszkańcami Chylic oraz terenów położonych w rejonie ul. Chyliczkowskiej Nasza Fundacja składa wniosek do Starostwa Powiatowego, które jest zarządcą ciągu ulic Chyliczkowska – Starochylicka.
Wnioskujemy o przebudowę w szczególności skrzyżowań ul. Chyliczkowskiej z ul. Armii Krajowej (obwodnicą) oraz z ul. Zieloną, które nie uwzględniają codziennych podróży rowerem pomiędzy Chylicami a Piasecznem. Miejsca te są bardzo niebezpieczne a korzystają z nich na co dzień dzieci i młodzież podróżujący do szkół w Chylicach i Piasecznie.
Postulujemy też poprawę komfortu podróży rowerowych na pozostałych odcinkach ulicy. Na potrzeby wniosku stworzyliśmy analizę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz propozycje poprawy dla ciągu ulic Chyliczkowska – Starochylicka.
Zachęcamy do wsparcia inicjatywy i podpisywania wniosku.

Tu można obejrzeć:
plakat
wniosek
analizę
załącznik do analizy